Làm thế nào để chỉ nhớ tên người dùng trong Safari?


4

Chrome và Firefox chỉ cho phép nhớ tên người dùng (ví dụ như gmail) mà không gặp vấn đề gì.

Nhưng nó không hoạt động theo cách tương tự cho Safari.

Safari, nếu nhớ, nó sẽ nhớ cả tên người dùng và mật khẩu.

Nhưng nếu tôi không lưu mật khẩu thì nó không chỉ nhớ tên người dùng.

Tôi có thể làm cái này như thế nào?

Không thể tìm thấy bất kỳ bài viết liên quan.


1
Tôi tin rằng cách duy nhất là lưu mật khẩu, sau đó vào ứng dụng "móc khóa" (nằm trong ứng dụng -> tiện ích), tìm mục nhập và xóa mật khẩu theo cách thủ công.
Kevin Grabher

Những công việc này. Hạn chế duy nhất là Safari sẽ hỏi bạn mãi mãi nếu bạn muốn cập nhật mật khẩu đã lưu mỗi lần bạn nhập nó.
Kal

Câu trả lời:


-1

Truy cập Safari / Preferences - Tự động điền. Đảm bảo: Tên người dùng và mật khẩu được chọn.

Nếu bạn không muốn mật khẩu FB của mình được lưu, hãy mở Keychain Access.

Ứng dụng / Tiện ích.

Chọn mật khẩu bên trái.

Xóa móc khóa Facebook. (Đó là nơi mật khẩu được lưu trữ).

Bây giờ điều hướng đến trang Facebook, nhập dữ liệu đăng nhập của bạn nhưng khi được nhắc để Safari lưu dữ liệu đó vào một móc khóa mới, hãy nhấp Không bao giờ.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.