Messages.app trên mac: tìm kiếm trong lịch sử


11

Tôi có một vấn đề, tôi có thể tìm kiếm chuỗi trong Messages.app. Nó thực sự cho tôi biết tất cả các trận đấu cho mọi cuộc trò chuyện, vấn đề là chỉ hiển thị trận đấu cuối cùng, làm thế nào tôi có thể đi qua tất cả các kết quả?

Câu trả lời:


26

Bạn chỉ có thể sử dụng

  • + Gđể chuyển sang lần xuất hiện tiếp theo

  • + Shift+ Gđể nhảy sang cái trước.

4
Bạn là một ơn trời. Đặc biệt cảm ơn Apple vì đã áp dụng khóa tìm kiếm ít trực quan nhất ...
Síp106 2/2/2016

2
Tôi sẽ đề nghị chỉnh sửa: xóa 'đơn giản': p
Damon

1

Bạn đã thử Tìm kiếm Spotlight chưa?

Cmnd + Không gian

Đảm bảo Tin nhắn được bật cho Tìm kiếm Tiêu điểm trong Tùy chọn Hệ thống Mac của bạn.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.