Nhúng tệp trong Keynote


1

Có cách nào để nhúng các tệp trong bản trình bày Keynote không? Vì vậy, những người khác có thể nhấp vào nó và tải xuống / mở nó trong máy của họ.

Câu trả lời:


1

Bên cạnh hình ảnh hoặc phương tiện khác có thể được đặt vào Keynote, đối với tệp tài liệu hoặc tệp nhị phân có định dạng tùy ý, bạn gần như chắc chắn sẽ phải đăng nó ở nơi khác (Dropbox / Google / trang web) và nhúng URL vào liên kết chia sẻ trong trình bày.

Thật không may, có vẻ như bạn không thể làm cho URL có định dạng file://thay vì http://Bạn có thể, tuy nhiên sử dụng ftp://hoặc sftp://hoặc smb://!

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.