Sử dụng F12 để mở Công cụ dành cho nhà phát triển trên Chrome


12

Tôi đã cấu hình để các phím F hoạt động như "các phím chức năng tiêu chuẩn" (chỉ là F1-F12 thông thường).

Làm cách nào tôi có thể định cấu hình F12 để mở Công cụ dành cho nhà phát triển trên Chrome?

Câu trả lời:


23
  • Mở bàn phím tắt tùy chọn
  • Nhấp vào "Điều khiển nhiệm vụ" từ danh sách
  • Bỏ chọn "Hiển thị Bảng điều khiển" (tắt tính năng mặc định của F12)
  • Nhấp vào "Phím tắt ứng dụng" từ danh sách
  • Nhấp vào "+" bên dưới danh sách bên phải
  • Chọn Google Chrome từ danh sách thả xuống
  • Trong "Tiêu đề menu", nhập Công cụ dành cho nhà phát triển
  • Nhấp vào "Phím tắt", sau đó nhấn F12

nhập mô tả hình ảnh ở đây


1
Không biết về cách tuyệt vời này để tùy chỉnh các phím tắt! Cảm ơn!
gberger
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.