Chỉ có thể một phân vùng ổ cứng cũ được chuyển sang MacBook mới?


2

Tôi vừa lấy ổ cứng ra khỏi MacBook pro của tôi đã bị hỏng vài ngày trước và đặt nó vào một bao vây. Những câu hỏi của tôi; Nếu tôi mua MacBook pro mới, bạn có thể CHỈ chuyển Macintosh HD partition từ vỏ sang MacBook pro mới mà KHÔNG chuyển Bootcamp partition cũng không?

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ!

Câu trả lời:


1

Tôi đã không xem xét điều này liên quan đến Bootcamp trong một vài năm, nhưng tôi tìm kiếm cho thấy điều này không thay đổi.

Trợ lý di chuyển của Apple sẽ chỉ tìm khối lượng hệ thống Mac OS X đính kèm để di chuyển. Nó sẽ không di chuyển các phân vùng Bootcamp hoặc dữ liệu khác trên các ổ đĩa không khởi động.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.