Dịch từ trong ánh đèn sân khấu


3

Tôi đang tìm kiếm một phần mở rộng cho sự chú ý trên Yosemite, cho phép dịch ngoại tuyến các từ tiếng Anh sang tiếng Đức và ngược lại. Tương tự như từ điển inbuilt, nhưng thay vào đó là một bản dịch của từ thay vì một định nghĩa. Nó cũng phải nhẹ, để không làm chậm hệ thống hoặc đèn chiếu xuống.
Có một phần mềm như vậy?

Câu trả lời:


1

Đây có thể không hoàn toàn là những gì bạn đang tìm kiếm, nhưng hãy xem Đèn pin . Nó cho phép bạn sử dụng các plugin cho Spotlight, bao gồm các plugin dịch thuật. Tôi không nghĩ các bản dịch là ngoại tuyến, nhưng đó là nguồn mở, vì vậy có lẽ bạn có thể tìm ra cách tải xuống một từ điển dịch ngoại tuyến và sửa đổi một plugin hiện có để sử dụng từ điển ngoại tuyến này?

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.