Làm cách nào để tìm kiếm một cụm từ trong Bản xem trước của OS X?


21

Khi tôi tìm kiếm một thuật ngữ như "nước hình thành", bản xem trước trả về mọi thứ bắt đầu bằng sự hình thành và không phải là thuật ngữ "nước hình thành". Làm cách nào để tìm cụm từ trong Bản xem trước?

nhập mô tả hình ảnh ở đây


Không có dấu ngoặc kép, truy vấn formation watertrả về mọi trang có chứa cả hai từ formationwaterbất kể chúng nằm rải rác xung quanh trang như thế nào.
epimorphic

Câu trả lời:


20

Giống như bạn tìm kiếm với Google, sử dụng toán tử dấu ngoặc kép để báo trước Xem kết quả phải khớp chính xác.

Trong trường hợp của bạn, ví dụ, gõ "formation water"sẽ mang lại kết quả mong muốn.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.