Chuột Microsoft + bàn phím không dây của tôi có được hỗ trợ trong OSX không?


0

Tôi có một bộ Chuột / Bàn phím Laser không dây MS 5000, nơi cả hai kết nối với máy tính để bàn Windows của tôi bằng bộ thu bluetooth USB đặc biệt.

Tôi không chắc đây có phải là công nghệ USB chung sẽ hoạt động trên Mac Mini (2012) hay không, chạy OSX Yosemite - Tôi hy vọng sẽ chuyển sang đó là thiết bị chính của mình.

Bất cứ ai có thể cho tôi biết nếu nó sẽ / nên làm việc mà không có vấn đề?

Câu trả lời:Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.