FaceTime: Kết nối máy Mac với iPhone


5

Tôi mới mua chiếc máy Mac đầu tiên của mình và tôi muốn sử dụng FaceTime với người có iPhone.
Tôi có thể làm cái này như thế nào?

Câu trả lời:


4

FaceTime là một ứng dụng US $ 1 trên App Store. Bạn sẽ cần nhập AppleID vào ứng dụng để gửi hoặc nhận cuộc gọi, nhưng phần mềm sẽ giúp bạn thực hiện quy trình này, tạo AppleID mới nếu cần cho bạn.

Khi bạn đã cài đặt và chạy, hãy đảm bảo iPhone của số liên lạc của bạn nằm trong sổ địa chỉ và quay số chúng.

Bạn có thể gọi tới AppleID được sử dụng trên Mac và iPod / iPad và bạn gọi tới "số điện thoại" tới iPhone có WiFi.

Trang hỗ trợ dễ dàng tuyệt vời cho FaceTime trên mac là http://www.apple.com/support/mac/facetime/

Một danh sách ngắn các yêu cầu phần cứng ở đây .


Cảm ơn. Vì vậy, nó cần thiết cho iPhone phải được trên WiFi?
AJ.

iOS4 chỉ cho phép FaceTime trên iPhone khi bật WiFi. iOS5 (chưa được phát hành) đã được công bố để cho phép mỗi nhà mạng quyết định cho phép hoặc từ chối FaceTime không có WiFi. Phần cứng đã sẵn sàng, phần mềm được mong đợi vào mùa thu này. Tôi chắc chắn họ đang đánh bóng giao diện người dùng, nhưng phần lớn là làm cho nó hoạt động chỉ với các nhà mạng muốn cho phép hoặc lập hóa đơn cho 3G FaceTime.
bmike
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.