Một ứng dụng có thể được tự động nâng lên chỉ khi không có ứng dụng nào khác được tập trung?


2

Vì vậy, đây là một cách tiếp theo Làm thế nào để tôi làm cho OS X tự động tập trung vào cửa sổ trong màn hình mà chuột di chuyển vào? bởi vì tôi đang có một vấn đề khác nhưng tìm kiếm chức năng hơi khác nhau.

Câu trả lời cho câu hỏi đó với phần mềm quản lý cửa sổ làm cho cửa sổ trở thành tiêu điểm nếu con chuột bị dừng lại một lúc. Tôi hoàn toàn không thích giải pháp đó, vì tôi thường sẽ mở một vài cửa sổ trên một màn hình. Nếu tôi bắt đầu viết trong một cửa sổ, nhưng con chuột của tôi nằm trên góc của một cửa sổ khác xa hơn, tôi không muốn nó được đưa lên phía trước.

Tôi đang tìm kiếm một loại chức năng cụ thể, nhưng tôi không biết nếu nó có thể. Vấn đề chính của tôi là tôi sử dụng jiTouch để cho tôi hàng tấn cử chỉ; chúng là chế độ điều hướng chính của tôi trên máy Mac. Một bộ cử chỉ cho phép tôi di chuyển sang trái và phải qua các tab trên Chrome. Tuy nhiên, nếu tôi có Chrome ở chế độ toàn màn hình trên một màn hình và các ứng dụng khác có tab tập trung vào màn hình khác, tôi thường di chuyển chuột qua cửa sổ Chrome và chuyển giữa các tab trong ứng dụng tập trung thay vì Chrome.

Có cách nào để Tự động nâng một cửa sổ không chỉ có các cửa sổ khác trên màn hình cụ thể đó đã được tập trung? Đó là, nếu tôi di chuyển con trỏ của mình từ Chrome sang một ứng dụng trên màn hình khác, ứng dụng mà nó tiếp tục sẽ tập trung vào; nếu sau đó tôi di chuột qua một ứng dụng khác trên cùng một màn hình, nó sẽ không được tự động hóa.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.