Làm cách nào để thay đổi ngôn ngữ UI trong Snow Leopard?


3

Tôi muốn thay đổi ngôn ngữ UI của MacBook. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó trong Snow Leopard?

Câu trả lời:


5

Mở Tùy chọn hệ thống, rồi Ngôn ngữ & amp; Bản văn. Kéo ngôn ngữ bạn muốn lên trên và sau đó đăng xuất (hoặc khởi động lại) máy tính của bạn.

enter image description here


Có một số ngôn ngữ cần phải được "tải xuống" thông qua một bản cập nhật hoặc một cái gì đó?
Moshe

Trong ngôn ngữ Snow Leopard có trong CD Cài đặt.
Martin Marconcini
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.