Macbook 13 inch - Nhiễu màn hình trên màn hình đính kèm


0

Tôi có Macbook 13 Inch (2014) đang chạy Yosemite - máy tính đã được gắn vào màn hình dell bên ngoài thông qua cổng HDMI. Màn hình hoạt động tốt nhưng khi đánh thức máy tính khỏi chế độ ngủ, tôi thấy tiếng ồn (xem hình ảnh bên dưới) trên màn hình ngoài. Tôi phải cắm màn hình và cắm lại để làm cho nó hoạt động.

enter image description here

Câu trả lời:


1

Có vẻ như vấn đề thời gian giữa màn hình và Macbook của bạn.

Bạn có thể thử cáp khác hoặc chỉ tắt và bật màn hình bằng một nút (tốt hơn nhiều so với việc tắt ổ cắm HDMI btw)

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.