Boot bitlocker kích hoạt bootcamp Windows 8.1 thông qua VMWare?


1

Phần cứng: Macbook Pro Retina 15 "2014

OSX: Yosemite 10.10.1 với Fusion 7.1

Windows: Windows 8.1 Cập nhật 1 x64 trên phân vùng bootcamp có bật Windows Bitlocker (mã hóa toàn bộ đĩa). Bitlocker lấy mật khẩu từ bàn phím ở màn hình khởi động Windows.

Tôi muốn thêm phân vùng bootcamp từ bên trong Fusion 7.1, vì vậy tôi có thể kích hoạt nó, nhập mật khẩu bitlocker của mình vào VM và chạy Windows.

Làm thế nào để tôi làm điều này?


Bạn đã thử tương tự câu trả lời này chỉ để làm / mã hóa nó sau khi thiết lập Fusion trên Bootcamp chưa? ;) stackoverflow.com/questions/31021420 P.S: superuser.com/questions/493777 đây là ai đó nói rằng "bitlocker không được hỗ trợ trong VM"?! nghe có vẻ lạ
childno͡.de
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.