Không thể định dạng để phân vùng USB hoặc Flash Drive


0

Tôi đang cố gắng định dạng thẻ SD và ổ flash USB. Khi tôi sử dụng ứng dụng Disk Utility, tôi nhận được thông báo sau: "Không thể mở thiết bị" Tôi cũng đã thử qua thiết bị đầu cuối và thông báo tôi nhận được là "-69877: Không thể mở thiết bị" Nếu tôi cố gắng phân vùng lại các ổ đĩa, tôi nhận được thông báo tương tự.

Xin lưu ý rằng các ổ đĩa flash USB và thẻ SD hoạt động tốt trong cài đặt Parallels / Windows 7.

Câu trả lời:


1

Đây có thể là một vấn đề với Disk Utility.app và Diskutil. Tôi khuyên bạn nên khởi động vào chế độ phục hồi (CMD + R khi khởi động) và xác minh đĩa cứng chính. Nếu điều này trở nên tốt đẹp thì cài đặt lại hoặc khôi phục từ bản sao lưu mà sự cố không xảy ra là cách giải quyết.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.