Tôi có thể cài đặt figlet từ thiết bị đầu cuối không?


9

Tôi thực sự yêu thích FIGlet và sử dụng nó thường xuyên trong mã và email của tôi. Thật dễ dàng để cài đặt thông qua thiết bị đầu cuối trong Linux, nhưng tôi không thể tìm ra cách cài đặt nó trên máy Mac (OS X Yosemite 10.10.3). Có ai biết cách cài đặt FIGlet thẳng cho Mac để tôi có thể chạy nó từ thiết bị đầu cuối không?

Câu trả lời:


16

Bạn có thể cài đặt nó bằng homebrew . Chỉ cần gõ như sau:

brew install figlet

Nếu bạn chưa cài đặt homebrew, bạn chỉ cần gõ nó bằng cách gõ:

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.