Làm thế nào để bạn tìm kiếm một thư mục không được lập chỉ mục trong Finder?


4

Có cách nào để tìm kiếm một thư mục trong Finder chưa được lập chỉ mục không? Tôi có một ổ cứng gắn ngoài mà tôi không cần lập chỉ mục, nhưng khi tôi tìm kiếm một tệp, nó không mang lại kết quả nào vì nó không được lập chỉ mục.

Câu trả lời:


1

Tìm bất kỳ tập tin

là một tiện ích tìm kiếm tốt, rẻ tiền không sử dụng Spotlight và sẽ cho phép bạn thực hiện các loại tìm kiếm này.


0

Bạn không thể làm điều đó trong Finder vì nó phụ thuộc vào Spotlight cho cơ sở dữ liệu tìm kiếm của nó, bạn có thể làm điều đó với một trong những thay thế Finder như Pathfinder .

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.