Xóa nguồn tin tức khỏi Tìm kiếm Spotlight của iOS


4

Tôi thích các tiêu đề từ Tìm kiếm Spotlight, nhưng tôi ghét thực tế là nó hiển thị nhiều trang web có paywalls (ví dụ: LA Times, NY Times, v.v.). Có cách nào để bảo iOS không hiển thị một số trang nhất định trong tiêu đề không?

Câu trả lời:


2

Tiếc là không có. Apple không cung cấp cho chúng tôi cách điều chỉnh các nguồn tin tức để tìm kiếm sự chú ý. Có tin đồn rằng bạn sẽ cân nhắc sở thích của mình khi bạn đọc và vuốt các bài viết trong ứng dụng Tin tức, nhưng tôi chưa thấy điều đó xảy ra với sở thích của mình.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.