Liên tục được nhắc kích hoạt siri và iTunes mở - có thể liên quan đến Kinesis


3

Khoảng một lần mỗi phút, máy tính của tôi hỏi tôi có muốn kích hoạt Siri như trong câu hỏi này . Với câu hỏi đó, tôi đã kích hoạt Siri sau đó tắt nó khỏi tùy chọn hệ thống - không khắc phục được sự cố của tôi

Đồng thời, iTunes mở ra.

Nó chỉ bắt đầu khoảng mười phút trước khi tôi cắm bàn phím Kinesis Advantage Pro. Những thứ này có liên quan không và làm cách nào tôi có thể ngăn Siri bật lên liên tục sau khi bật tùy chọn?


Trong trường hợp của tôi, tôi đã xóa iTunes và nó sẽ cài đặt lại nó một cách kỳ diệu mỗi khi lời nhắc bật lên ... Suy nghĩ về việc hạ cấp thứ rác rưởi này
Codii
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.