Tôi muốn máy Mac của mình chạy Sierra, dừng ẩn dock khi tôi nhập lệnh Command + Tùy chọn + Diên


8

Tôi muốn máy Mac của mình (chạy macOS Sierra), dừng ẩn Dock khi tôi nhập Command + Option+ D.

Tôi cần sử dụng lệnh chính đó cho InDesign.

Câu trả lời:


21
  1. Bấm vào menu Apple
  2. Mở "Tùy chọn hệ thống"

nhập mô tả hình ảnh ở đây

  1. Chọn "Bàn phím"

nhập mô tả hình ảnh ở đây

  1. Nhấp vào "Phím tắt"
  2. Chọn "Launchpad & Dock"
  3. Bỏ chọn "Bật Dock ẩn / Tắt"

nhập mô tả hình ảnh ở đây


5

Bạn có thể chỉnh sửa phím tắt bằng cách truy cập ứng dụng Tùy chọn hệ thống → Bàn phím → Phím tắt → Launchpad & Dock và gán một phím tắt không xung đột khác để hiển thị Dock hiển thị.


4

Chuyển đến Tùy chọn hệ thống / Bàn phím, Từ đó chọn tab Phím tắt ở đầu cửa sổ. Tùy chọn đầu tiên bên trái là LaunchPad và Dock. Khi bạn chọn rằng bạn thấy một tùy chọn để biến control-Command-D thành lối tắt cho Dock, hãy bỏ chọn tùy chọn đó.


3

Một khả năng khác là ánh xạ lại phím tắt trong InDesign sang thứ khác.

Bạn có thể làm điều này bằng cách đi tới Tùy chọn hệ thống> Bàn phím> Phím tắt> Phím tắt ứng dụng. Thêm một lối tắt mới. Chọn ứng dụng InDesign, phím tắt bạn muốn sử dụng và mục thanh menu mà phím tắt này sẽ kích hoạt khi bạn nhấn tổ hợp phím đó trong InDesign (điều này sẽ chỉ hoạt động nếu bạn có tùy chọn thanh menu cho bất cứ điều gì bạn muốn kích hoạt).

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.