Hiển thị các phím tắt được nhấn dưới dạng lớp phủ trên màn hình


4

Trên screencast Ruby on Rails tuyệt vời này , mỗi lần nhấn tổ hợp phím tắt, nó sẽ hiển thị trên màn hình và nó xuất hiện thường xuyên đến nỗi tôi cảm thấy khó tin khi nó được đặt bằng tay khi chỉnh sửa phim. Có ứng dụng nào làm điều này?

Câu trả lời:


3

Không chắc chắn bạn đang nói về screencast cụ thể nào, nhưng họ có thể đang sử dụng Keycastr .


Trên thực tế, tôi xin lỗi, đó không phải là một screencast của Textmate, đó là screencast "Ruby on Rails 15 phút". Đây là chương trình này, không còn nghi ngờ gì nữa! Cảm ơn rất nhiều, tôi đã tìm kiếm điều này trước đây nhưng không có kết quả.
Geraldo Nascimento

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.