Làm cách nào để tự động điều chỉnh các cột trong Finder khi ở chế độ xem Cột?


4

Khi ở chế độ xem Cột tìm kiếm, làm cách nào tôi có thể tự động thay đổi kích thước cột thành tên tệp tự động?

Câu trả lời:


4

Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp đúp vào đường viền giữa các cột. Lưu ý rằng làm điều này tự động phù hợp với cột bên trái.

Trong các phiên bản cũ hơn của macOS (và / hoặc nếu bạn đã bật luôn hiển thị các thanh cuộn trong Tùy chọn hệ thống> Chung ), bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấp đúp vào khối bên dưới mũi tên của thanh cuộn.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.