Làm cách nào tôi có thể vô hiệu hóa chức năng treo vào đĩa trên MacBook Pro của mình


8

Bất cứ khi nào tôi đóng nắp MacBook Pro, phải mất hơn một phút để ghi bộ nhớ vào đĩa. Đây là một phần trong tùy chọn tạm dừng an toàn của máy Mac , cho phép khôi phục bộ nhớ của bạn khỏi tệp ngủ đông nếu máy Mac mất điện (giả sử bạn thay pin hoặc chúng bị hỏng) trong khi đang ngủ.

Tôi thích máy của mình đi ngủ càng sớm càng tốt và sẵn sàng chấp nhận rủi ro tắt máy ô uế nếu pin của tôi bị xẹp.

Cách đây rất lâu tôi đã vô hiệu hóa hành vi này, nhưng gần đây đã cài đặt lại máy của tôi và OS X đã trở lại hành vi mặc định.

Làm cách nào để tắt hành động ngủ đông khi đóng nắp?

mac  macos 

Câu trả lời:Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.