Có cách nào để chỉ bật chuyển đổi đồ họa tự động khi sử dụng pin không?


Câu trả lời:


0

Bạn có thể thử một ứng dụng có tên "gfxCardStatus" :)


2
Không còn nữa; gfxCardStatus đã loại bỏ tính năng đó.
magma

-1

"có cách nào để chỉ bật chuyển đổi đồ họa tự động khi sử dụng pin không?"

Vâng.

Chuyển đến Tùy chọn hệ thống - & gt; Tiết kiệm năng lượng Có hai tab ở đầu cửa sổ; Một cho pin và một cho nguồn AC.

Đặt tùy chọn chuyển đổi đồ họa bằng cách chọn hoặc bỏ chọn "Chuyển đổi đồ họa tự động" trong các tab đó.


5
Chắc chắn, nhưng hộp kiểm "Chuyển đổi đồ họa tự động" ở bên ngoài, có nghĩa đó là cài đặt toàn cầu.
magma

1
Câu trả lời này không chính xác. Không có lý do để giữ nó.
Wildcard
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.