Làm thế nào để khắc phục vấn đề mã hóa OS X Dock Tooltip này?


4

Tôi đang chạy Lion bằng tiếng Pháp và đã gặp lỗi sau trong Dock của tôi trong vài tuần qua. Nó sẽ không biến mất nếu tôi khởi động lại hoặc giết Dock.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cái gì đó như thế trước đây?

My Dock's going crazy!


Bạn đã làm gì để có được vấn đề này?
Michiel

Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, không có gì cả.
julien_c

1
Ồ, những vấn đề đó là tốt nhất của tất cả :)
Michiel

Câu trả lời:


1

Bạn có thể tìm thấy tệp chuỗi (chứa bản dịch) và thực hiện tìm kiếm và thay thế trên các ký tự không chuẩn.


Nghe có vẻ hackish :)
julien_c

Nó chỉ là một chút hackish. Bạn làm điều đó tốt hơn là làm phiền với công cụ tìm.
Moshe
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.