Làm thế nào để có tab đóng thiết bị đầu cuối khi thoát vỏ?


8

Tôi vừa mới nâng cấp từ 10.6 lên 10.8. Vào ngày 10.6, tôi có thể đặt thiết bị đầu cuối đóng tab / cửa sổ khi thoát khỏi trình bao.

Thiết bị đầu cuối của Mountain Lion chỉ cho biết quá trình đã hoàn tất và tab / cửa sổ vẫn mở:

bash$ exit
logout

[Process completed]

Tôi thấy điều này rất khó chịu, nhưng tôi không còn thấy sở thích thay đổi nó nữa. Có cách nào để thiết lập Terminal Lion của Mountain đóng cửa khi quá trình của nó thoát không?

Câu trả lời:


14

Bạn có thể thay đổi điều này trong Tùy chọn của Terminal:

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.