Thêm phím tắt trung tâm thông báo


3

Tôi biết có một phím tắt trên toàn hệ thống để mở trung tâm thông báo và sau khi mở, bạn có thể điều hướng thông báo của mình bằng các nút lên / xuống trên bàn phím.

Nhưng đó cũng là một cách để loại bỏ / xóa / đánh dấu khi đọc thông báo đã chọn bằng phím tắt?

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.