Tôi có thể chuyển ảnh từ iPhone 4 sang MacBook qua Bluetooth không?


Câu trả lời:


9

Tôi biết bạn đã hỏi liệu có thể qua Bluetooth hay không và mặc dù nghiên cứu của tôi không cho thấy bất cứ điều gì đối với điện thoại không jailbreak, đây là một giải pháp WiFi mà bạn có thể sử dụng trên mạng Ad-hoc hoạt động hiệu quả theo cách tương tự.

Không bẻ khóa

Vượt ngục


1
Tôi khuyên bạn nên đổi tên thành "iPhone thành iPhone" vì ứng dụng đó chỉ chuyển qua bluetooth giữa các iPhone, không giống như iBlueNova.
cregox
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.