Danh bạ Facebook biến mất khỏi danh bạ


4

Tôi đang sử dụng Tích hợp Facebook của iOS, nơi thêm bạn bè Facebook của tôi vào danh bạ của tôi trong ứng dụng điện thoại. Hôm qua tôi nhận thấy rằng một số liên hệ trên Facebook này đã bị biến mất, mặc dù vẫn là 'Bạn bè' với họ trên Facebook.

Đây có phải là do một số tính năng riêng tư của Facebook?


Có cùng một vấn đề. Đột nhiên, số lượng liên lạc đã giảm đáng kể trong sổ địa chỉ của tôi.

Một số vấn đề: thảo
trước

Câu trả lời:


2

Có vẻ như Facebook đã làm điều này trên mục đích. Facebook cố gắng chỉ đồng bộ hóa danh bạ bao gồm useful information.

Bạn bè không có thông tin liên hệ nào khác ngoài'@facebook.com'-email không còn được đồng bộ hóa.

[Nguồn]

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.