Arduino

Q & A dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm nguồn mở tương thích với Arduino20
Các IDE khác cho Arduino là gì?
Arduino IDE cơ bản thiếu rất nhiều sự tinh tế hiện diện trong các IDE khác như hoàn thành mã, thu gọn mã, tổ chức thư mục, v.v ... Có IDE nào khác cho phép lập trình trong C hoặc C ++ và cải thiện các khía cạnh này không?


9
C ++ so với ngôn ngữ Arduino?
Ưu điểm của từng ngôn ngữ khi sử dụng Arduino là gì? Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi chung tốt, nhưng tôi sẽ thêm một chút về lý do tại sao tôi hỏi nếu có ai muốn cho tôi một lời khuyên. Tôi có kinh nghiệm trong các …
81 c++  arduino-ide 

11
Làm cách nào để chia chuỗi đến?
Tôi đang gửi danh sách các vị trí servo thông qua kết nối nối tiếp tới arduino theo định dạng sau 1:90&2:80&3:180 Mà sẽ được phân tích thành: servoId : Position & servoId : Position & servoId : Position Làm thế nào tôi có thể chia các giá trị này …11
Là một Arduino có khả năng chạy 24/7?
Tôi đang tạo một máy chủ web Arduino đơn giản và tôi muốn bật nó mọi lúc. Vì vậy, nó phải chịu đựng để làm việc liên tục. Tôi đang sử dụng Arduino Uno với Ethernet Shield. Nó được cung cấp với một nguồn cấp điện ổ cắm đơn giản …

12
Làm cách nào để in nhiều biến trong một chuỗi?
Nói rằng tôi có một số biến mà tôi muốn in ra thiết bị đầu cuối, cách dễ nhất để in chúng trong một chuỗi là gì? Hiện tại tôi làm một cái gì đó như thế này: Serial.print("Var 1:");Serial.println(var1); Serial.print(" Var 2:");Serial.println(var2); Serial.print(" Var 3:");Serial.println(var3); Có cách nào tốt …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.