Làm cách nào tôi có thể nhận được xếp hạng Elo?


7

Làm thế nào để tôi có được đánh giá Elo cho chính mình?
Tôi có liên hệ với đại diện khu vực FIDE không?
Nhiều người dùng của trang web này đề cập đến xếp hạng Elo của họ, làm thế nào bạn có được những thứ này?

Câu trả lời:


7

Để có được xếp hạng FIDE chính thức, bạn cần phải cạnh tranh trong các giải đấu được xếp hạng FIDE. Ít nhất là ở Hoa Kỳ, việc các giải đấu được xếp hạng USCF phổ biến hơn, trong khi các sự kiện lớn hơn cũng sẽ đánh giá phần (các) phần trên cùng.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.