Tôi có thể tìm danh sách các giải đấu để tham gia ở đâu?


10

Tôi nên tìm danh sách các giải đấu mà người chơi mới có thể tham gia ở đâu? Tôi biết rằng nhiều người chơi muốn chơi các trận đấu thực sự, nhưng không biết làm thế nào và ở đâu. Cũng cung cấp danh sách cho các giải đấu trực tuyến.

Câu trả lời:


8

Đối với các giải đấu tại Hoa Kỳ, tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang web của Liên đoàn Cờ Hoa Kỳ (USCF):

http://www.uschess.org/tlas/upasing.php

Đối với các giải đấu ngoài Hoa Kỳ, tôi sẽ kiểm tra trang web của FIDE:

http://www.fide.com/calWiki/touritions.html

http://www.fide.com/calWiki.html


4
Bạn cũng nên kiểm tra các câu lạc bộ hoặc tổ chức địa phương trong khu vực của bạn. Tôi sống ở Mỹ, nhưng tiểu bang của tôi và một câu lạc bộ ở thủ đô của tiểu bang đều có trang web đăng các giải đấu địa phương. Những cái lớn hơn sẽ xuất hiện trên USCF, nhưng có thể có những sự kiện thường xuyên ở địa phương thì không.
Alan


1

Đối với trực tuyến, redhotpawn.com có ​​các giải đấu (mặc dù bạn cần trả tiền thuê bao hàng năm (khoảng 50 USD) để có thể tham gia vào chúng, nếu không bạn chỉ có thể chơi các trò chơi không chính thức). Đây chủ yếu là các trò chơi email.

Ngoài ra Chess.com có ​​các giải đấu, bạn cũng cần phải là người đăng ký ở đó (ở đây bạn có thể chơi cả thời gian thực & qua email).

trang web cờ vua cũng tiến hành các giải đấu trực tuyến khác nhau với các giới hạn thời gian khác nhau.


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.