Câu hỏi được gắn thẻ «identify-this»

7
Vua hay Nữ hoàng - Đó là mảnh nào?
Gần đây tôi đã mua một bộ cờ vua bằng gỗ, mà tôi thích vì sự đơn giản của nó. Tuy nhiên, tôi không chắc ai là người được cho là vua và người nào được coi là nữ hoàng. Tôi muốn nói rằng người có cành là nữ hoàng, ...Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.