Khi một công thức nói, 'simmer phát hiện ra', vấn đề là gì?


16

Nhiều công thức hoặc gói hướng dẫn: 'nấu không che' mà không nêu rõ lý do. Như một vấn đề chung, điều này là để bảo vệ tôi khỏi sự sôi sục, hay nó có một mục đích tinh tế hơn?

Câu trả lời:


26

Simmering phát hiện ra phục vụ hai mục đích. Đầu tiên là giảm chất lỏng. Đun sôi với nắp trên gây ra sự ngưng tụ ở bên trong nắp sẽ nhỏ giọt trở lại vào thức ăn. Nếu bạn đang cố gắng giảm chất lỏng, hơi nước cần có khả năng bay hơi.

Mục đích thứ hai là điều chỉnh nhiệt độ. Khi bật nắp, nhiệt sẽ không tiêu tan đủ nhanh và thức ăn của bạn cuối cùng sẽ vượt ra ngoài một máy hâm nóng và có khả năng loại bỏ những gì bạn đang làm.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.