Câu hỏi được gắn thẻ «switches»

Các thiết bị để ngắt hoặc định tuyến tín hiệu hoặc cấp nguồn theo một trong nhiều cách.


2
Sự khác biệt giữa các bóng bán dẫn hiệu ứng trường (FET) được bán trên thị trường là công tắc so với bộ khuếch đại là gì?
Chẳng hạn, JFE J108 được liệt kê là "Chuyển mạch kênh N" và biểu dữ liệu đề cập đến RDS về điện trở, trong khi J201 J201 được liệt kê là "Bộ khuếch đại mục đích chung N-Channel" (và điện trở phải có suy ra từ các đường cong IDS?) …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.