Câu hỏi được gắn thẻ «javascript»


3
Làm thế nào để sử dụng chế độ xiên?
Tôi hiện đang vật lộn để sử dụng chế độ xiên trong Emacs. Tôi đã tải xuống và cài đặt chế độ xiên qua MELPA, vì vậy tất cả các phụ thuộc phải được đưa vào. Đối với mục đích thử nghiệm, tôi thậm chí đã tải về boidsjs bản …

1
Chế độ Javascript tương thích với es6
Có ai biết chế độ chỉnh sửa javascript hỗ trợ bổ sung cú pháp es6 (chức năng mũi tên, mở rộng, nhập, tạo, v.v.) không? Tôi đã thực hiện một số tìm kiếm nhanh nhưng có vẻ như cho đến nay mọi người chỉ sử dụng js2-modevà bỏ qua các …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.