Câu hỏi được gắn thẻ «narrowing»


2
Thu hẹp đến hạn chế trước đó
Có một cách thuận tiện để khôi phục các hạn chế trước đó? Vì vậy, sau chuỗi các sự kiện sau đây: Đánh dấu một vùng Gọi narrow-to-regionvà làm một số công việc. Gọi widenđể nhảy xung quanh và tìm kiếm một cái gì đó Tôi muốn thu hẹp lại …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.