Câu hỏi được gắn thẻ «writing»

2
Thu gọn các phần trong markdown
Tôi sử dụng markdown-mode(kết hợp với writeroom-mode) để viết bằng Emacs. Các tệp markdown của tôi thường khá lớn và tôi muốn có thể tập trung vào một phần cụ thể trong thời gian dài. Làm thế nào tôi có thể đạt được điều này? Cụ thể tôi đang tìm …

1
Nhận ra câu không kết thúc trong hai không gian
Tôi sẽ không cân nhắc xem câu kết thúc có hai khoảng trắng là One True Way hay gớm ghiếc. Tất cả những gì tôi biết là tôi không có dấu hiệu thiết lập thói quen nhất quán khi nhấn phím cách hai lần vào cuối câu. Vì vậy, cho …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.