Câu hỏi được gắn thẻ «ruby»

Ruby là một ngôn ngữ diễn giải hướng đối tượng động, mã nguồn mở đa nền tảng, được tạo bởi Yukihiro Matsumoto (Matz) vào năm 1995. Thẻ [ruby] dành cho các câu hỏi liên quan đến ngôn ngữ Ruby, bao gồm cú pháp và thư viện của nó. Các câu hỏi của Ruby on Rails nên được gắn thẻ bằng [ruby-on-rails].


10
Hiểu mã thông báo xác thực Rails
Tôi đang gặp một số vấn đề liên quan đến Mã xác thực trong Rails, như tôi đã nhiều lần rồi. Nhưng tôi thực sự không muốn chỉ giải quyết vấn đề này và tiếp tục. Tôi thực sự muốn hiểu mã thông báo xác thực. Vâng, câu hỏi của …
8
% W (mảng) có nghĩa là gì?
Tôi đang xem tài liệu về FileUtils. Tôi bối rối bởi dòng sau: FileUtils.cp %w(cgi.rb complex.rb date.rb), '/usr/lib/ruby/1.6' Có %wnghĩa là gì? Bạn có thể chỉ cho tôi các tài liệu?
836 ruby  arrays  string  notation 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.