Raspberry Pi

Q & A cho người dùng và nhà phát triển phần cứng và phần mềm cho Raspberry Pi

21
Raspberry Pi có phù hợp để chạy liên tục, 24/7 không?
Tôi muốn chạy một cỗ máy không đầu để thực hiện một số thế hệ thống kê và tự động hóa cơ bản (ví dụ: tạo netstats, tải lên pvoutput.org), cũng như bất kỳ công việc hàng loạt tầm thường nào khác có thể xuất hiện. Vì RaspPi đã được …
312 headless  server 

17
Làm cách nào để sao lưu Raspberry Pi?
Tôi đã viết chương trình cho Raspberry Pi của tôi (chạy Raspbian) trong vài tuần nay và muốn đảm bảo rằng tôi bảo vệ công việc tôi đã làm. Làm cách nào để sao lưu các tập tin tôi đã tạo? Tôi có thể chỉ cần cắm thẻ SD vào …
12
Thực thi kịch bản khi khởi động
Tôi đang cố gắng thực thi một kịch bản khi Raspberry Pi của tôi khởi động. Tôi muốn trình duyệt web tự động mở ra. Tôi đã cố gắng tìm một giải pháp đơn giản, (như bỏ tập lệnh của tôi vào thư mục "khởi động" hoặc một cái gì …
189 raspbian  boot  script 16
Chuẩn bị cho ssh không có màn hình
Tôi có Raspberry Pi model B ở nhà, nhưng tôi không có màn hình. Kế hoạch của tôi là kết nối nó với Ethernet và sau đó ssh vào nó. Nhưng điều này có nghĩa là thẻ SD với hệ điều hành (Debian Squeeze) phải được chuẩn bị trước. Tôi …


4
Làm cách nào để thiết lập nhiều mạng WiFi?
Tôi đi đi lại lại từ nhà đến trường với Pi của tôi. Tôi vừa mới nhận được WiFi làm việc tối qua ở nhà bằng cách sử dụng wpa.confthay vì wpa_supplicant.confcuốn sách tôi đang sử dụng đã thay thế cho việc đó. Tôi đã nhận thấy rất nhiều dường …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.