Ubuntu

Hỏi và đáp cho người dùng và nhà phát triển Ubuntu26
Làm thế nào có thể loại bỏ PPA?
Tôi đã thêm nhiều PPA bằng cách sử dụng add-apt-repositorylệnh. Có cách nào đơn giản để loại bỏ các PPA này không? Tôi đã đăng ký /etc/apt/sources.listcác dòng tranh luận thích hợp nhưng chúng không có ở đó. Đây là trên một hệ thống máy chủ nên một giải pháp …
1221 ppa  apt 6
Làm cách nào để nâng cấp một gói bằng apt-get?
Làm cách nào để cập nhật một gói duy nhất? Theo như man apt-getnói apt-get upgradekhông lấy một gói / danh sách các gói làm tham số: nâng cấp nâng cấp được sử dụng để cài đặt các phiên bản mới nhất của tất cả các gói hiện được cài …
827 apt  upgrade 

12
Làm cách nào để giải nén tarball sử dụng .xz?
Tôi đã quen với việc trích xuất tarball bằng -xfzcờ, xử lý tài liệu lưu trữ gzip và bzip2. Gần đây tôi đã chạy vào một .tar.xztập tin và tôi muốn giải nén nó trong một bước bằng cách sử dụng tar, làm thế nào tôi có thể làm điều …
776 tar  compression 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.