Unix & Linux

Q & A cho người dùng Linux, FreeBSD và các hệ điều hành giống như Un * x khác

3
Tại sao người đàn ông in ấn gimme gimme gimme vào lúc 00:30?
Chúng tôi đã nhận thấy rằng một số thử nghiệm tự động của chúng tôi thất bại khi chúng chạy vào lúc 00:30 nhưng hoạt động tốt trong phần còn lại của ngày. Họ thất bại với thông điệp "gimme gimme gimme" trong stderr, điều không được mong đợi. Tại …
1625 date  man 4
Tại sao printf tốt hơn echo?
Tôi đã nghe nói rằng printftốt hơn echo. Tôi chỉ có thể nhớ lại một ví dụ từ kinh nghiệm của mình khi tôi phải sử dụng printfvì echokhông hoạt động để đưa một số văn bản vào một số chương trình trên RHEL 5.8 nhưng printfđã làm. Nhưng rõ …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.