Câu hỏi được gắn thẻ «deployment»
6
Quy trình làm việc của WordPress và Git
Tôi biết câu hỏi này đã được hỏi hàng ngàn lần, nhưng tôi thực sự đang cố gắng tìm ra cách tận dụng Git tốt nhất khi làm việc với WordPress. Tôi đã lướt web và đọc hàng tá bài báo, tất cả những điều đó dường như đề cập ...
23 deployment  git 

4
Có một drush tương đương cho WordPress chưa?
Tôi đang làm việc với Drupal trong một dự án ngay bây giờ và đối với tất cả các lỗi của nó, việc có một giao diện dòng lệnh như drush đến khung Drupal là một ơn trời. Có tương đương với việc sử dụng WordPress để cho phép bạn ...

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.