Câu hỏi được gắn thẻ «applications»

3
In 3D được thực hiện trong không gian như thế nào?
Bài viết này nói rằng in 3D đã được thực hiện ở ngoài vũ trụ, trên Trạm vũ trụ quốc tế. Tôi tò mò về cách thức hoạt động của nó khác với in 3D trên Trái đất. Có bất kỳ biện pháp bổ sung nào cần được thực hiện …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.