Câu hỏi được gắn thẻ «statistical-ai»1
Có phải Nassim Taleb nói đúng về việc AI không thể dự đoán chính xác một số loại phân phối nhất định?
Vì vậy, Taleb có hai phương pháp để mô tả phân phối dữ liệu nói chung. Một là Mediocristan, về cơ bản có nghĩa là những thứ nằm trên phân phối Gaussian như chiều cao và / hoặc cân nặng của con người. Cái còn lại được gọi là Extremistan, …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.