Android dựa trên phân phối linux nào?


Câu trả lời:


69

Android chia sẻ rất ít với một bản phân phối Linux điển hình. Trên thực tế, đây là nơi phân biệt "GNU / Linux" của Richard Stallman có ích - Android thực sự không phải là một hệ điều hành có mục đích chung giống như Unix với nhân Linux. Đây là một hệ thống mới sử dụng nhân Linux. Điều này đi sâu vào việc thực hiện libc tùy chỉnh của riêng nó (được gọi là "Bionic"), không nhất thiết phải cố gắng tuân thủ POSIX.

Bài viết này từ ZDNet trình bày một bài nói chuyện cung cấp một cái nhìn tổng quan khá tốt về hệ thống, và mặc dù nó đã vài năm tuổi nhưng về cơ bản nó vẫn chính xác và hữu ích.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.