Câu hỏi được gắn thẻ «hosts»

3
Làm cách nào để chỉnh sửa tập tin 'etc / hosts'?
Tôi đang sử dụng Nexus 5 trên Android 4.4. Sô cô la kitkat. Tôi muốn chỉnh sửa /etc/hoststệp và thêm ánh xạ chuyển hướng để chặn một vài quảng cáo. Tôi cần biết cách truy cập / sửa đổi / thay thế /etc/hoststập tin. Tôi đã kiểm tra bên dưới …
39 hosts 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.