Câu hỏi được gắn thẻ «webview»

1
Việc sử dụng Android System WebView là gì?
Tôi đã thấy một số điện thoại Android có cài đặt ứng dụng này trên thiết bị. Việc sử dụng ứng dụng này là gì? (Bấm vào hình để phóng to) Việc cài đặt ứng dụng này có bất kỳ lợi thế nào trên bất kỳ thiết bị Android nào …
19 system  webview 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.