Sự cố gửi mms


1

Tôi có thể nhắn tin cho con trai từ iphone5 nhưng không thể gửi ảnh. Anh có android mà không có internet có thể gửi tiền cho người khác. Tôi có thể gửi cho anh ấy bức ảnh từ iphone4 của chồng tôi với bản nâng cấp lênIOS7.1.


Bạn đang ở nhà cung cấp dịch vụ nào - một số không hỗ trợ làm rối ảnh
Đánh dấu

Cũng đảm bảo rằng bạn đã bật Dữ liệu di động.
0942v8653

có lẽ bạn cũng cần cập nhật
alvar0319
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.