Làm cách nào để bật cuộn bằng bánh xe chuột trong Google Chrome?


0

Tôi hiện đang chạy OSX 10.9.3 và Google Chrome Phiên bản 35.0.1916.114. Khi sử dụng Mozilla Firefox, tôi có thể cuộn bằng bánh xe chuột tốt. Nhưng với Google Chrome, nó không hoạt động. Làm thế nào tôi có thể kích hoạt tính năng này?

Câu trả lời:


1

Bạn phải cài đặt tiện ích mở rộng Google Chrome có tên Tự động kiểm soát . Đảm bảo làm mới các trang bạn đang truy cập sau khi cài đặt hoàn tất.


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.