Dấu @ và số bên cạnh nó có nghĩa gì trong màn hình ls -l?


0

Tôi đã nhận được đầu ra sau khi tôi áp dụng ls -llệnh trong Mac OS X Mavericks cho một tệp hình ảnh:

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Tôi hiểu những gì có -rw-r--r--nghĩa là. Nhưng ký hiệu @ và số bên cạnh có nghĩa là gì? Tính năng tương tự có sẵn trong Linux không?

Câu trả lời:


2

"@" Có nghĩa là tệp có các thuộc tính mở rộng. Bạn có thể nhìn thấy chúng với xattrlệnh. "1" là số lượng liên kết đến tập tin đó. Trong hầu hết các trường hợp, đối với các tệp thông thường, đây sẽ là "1". Đối với các thư mục, đó là số lượng tệp / thư mục con + 2 (hai tệp thực sự đại diện cho chính thư mục và thư mục mẹ).

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.